מבוא

עמוד:13

מבוא 13 השנה הראשון למרד גטו ורשה חשף פראגר ידיעות חדשות עליו, וכי המרד רוני שטאובר הצביע על כך שפראגר נחשב בשנות הפיזי היה מרכזי בעיניו . הארבעים והחמישים לאחד מהבקיאים בקורות השמדת יהדות אירופה ותרם רבות להתגבשותה של תודעת הגבורה הרוחנית בזיכרון הקיבוצי החרדי חנה יבלונקה סברה שהלחץ הציבורי שהפעילו פראגר ואחרים, יחד בישראל . עם איסוף החומר והיקפו, תרמו לאופיו של משפט אייכמן כמשפט היסטורי עמוס גולדברג הפנה את הזרקור לייצוגי השואה בירחון בית רחב ומקיף . 4 חוי דרייפוס-בן ששון בחנה את כתיבתו יעקב שאותו ערך פראגר ובו כתב . 5 גרשון גרינברג בחן היבטים פילוסופיים ההיסטורית החרדית של פראגר, 6 וכותבת שורות אלה עסקה בכמה היבטים של בתפיסתו ההגותית - דתית, ואולם, אזכורים אלה אין בהם כדי לעמוד על מלוא חשיבותו הגותו ופועלו . של פראגר בדיווח על השואה בעת התרחשותה, במסקנות שהסיק ובפועלו לתיאור היסטורי שלה ולקיבועה בזיכרון של החברה הישראלית . המחקרים על יחסה של היהדות החרדית לשואה התמקדו בעיקר בפעילות המגזרית, אך לא נחקרו אישים חרדים שפעלו להטמיע את זיכרון השואה 8 פראגר פעל בין שנות גם בחברה היישובית הכללית, כמו משה פראגר . הארבעים לשנות השמונים של המאה הקודמת . שנים אלה היו שנות עיצובה של הממלכתיות והחברה הישראלית, בהן התחולל מאבק על צביונה היהודי של המדינה ועל מקומם של שומרי המצוות בתוכה, והונחו היסודות לשיקומו של עולם התורה החרדי באמצעות ביסוסה של ׳חברת הלומדים׳ . במהלכן חלה תמורה ביחסים בין המגזרים החרדי, הציוני-דתי והציוני-חילוני מיחסים של מתינות ושיתוף פעולה להתרחקות והקצנה של חלקים לא מבוטלים של החברה החרדית . בספר זה אתחקה אחר תפיסת עולמו, השקפותיו ופועלו הענף של פראגר משנות הארבעים ועד למותו בשנות השמונים של המאה ה- 0 , בנרטיב שביקש להנחיל לדורות הבאים וברישום שהותיר על מגזרים חברתיים אשכולי-וגמן, ׳הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח מרד גטו ורשה׳, עמ׳ - 5 . שטאובר, הלקח לדור , עמ׳ ,44 4 . יבלונקה, מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן , עמ׳ 84 . 4 גולדברג, ׳השואה בעיתונות החרדית׳, עמ׳ 55 - 06 . 5 403 - 391 . Ben - Sasson, ‘Historiografia ultraortodoksyjna i Holokaust’, pp 6 גרינברג, ׳שינויים בתפיסתו של משה פראגר׳ . אייזנברג-גוטדינר, עד, מזעיק, מתעד ומנציח . 8 פונד, פירוד או השתתפות ; הנ״ל, תנועה בחרבות ; שלם, עת לעשות להצלת ישראל .

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר