מבוא

עמוד:11

מבוא 11 ובהכרה מדויקת יותר של ההקשרים ההיסטוריים, אשר הרחיבה את נקודת 9 המבט מעבר לזו המתמקדת בארץ ישראל . בראשיתו של המחקר ההיסטורי על השואה ביקשו החוקרים להתמודד עם הדימוי השלילי שדבק ביישוב ובמנהיגיו על חלקם בהצלת יהודי אירופה עקב סוגיית ה׳מידע׳ וה׳ידיעה׳, קרי : מתי ידעו מנהיגי היישוב על גורלה של יהדות אירופה ובעיקר על ההשמדה השיטתית, ומה הם ידעו ; בהמשך ישיר לכך עלתה השאלה על מה נחלקו מנהיגי היישוב בבואם להכריע בשאלות של 0 החוקרים נסמכו על יומנים, תכניות הצלה ומתן סיוע כספי ליהודי אירופה . על כתבים ועל התכתבויות של אנשי הנהלת הסוכנות היהודית, ועד ההצלה וגופים אופוזיציוניים . הם הניחו שהמקורות הללו, ובכללם העיתונות היומית, משקפים נאמנה את דעותיהם של מנהיגי היישוב . הדיון בסוגיה של תודעת השואה ועיצוב הזיכרון שלה משולב בשאלת התגבשותו של הזיכרון הקיבוצי, שכן ׳ה״אני״ של האומה קיים רק בה מוריס הלבווקס טען כי הזיכרון הקיבוצי קיים במידה שיש לה זיכרון׳ . הודות למאמץ מודע של החברה ומוסדותיה להיענות לצרכיה ולערכיה ; ואף שפעולת הזיכרון אישית, היא מוכתבת באמצעות קוד פרשני שמעצבת בשנות החמישים עוצבו החברה בעזרת עולם מושגים ואסוציאציות . דפוסי זיכרון השואה במדינת ישראל בעזרת עולם מושגים שטוח וחד-ממדי, 4 לכן התמקדו והמחקרים ביקשו לחשוף את המסרים שהונחלו בדרך זו . המחקרים הללו על פי רוב בממסד הישראלי ובשיח החילוני הציוני, והתעלמו מהשפעתן של תרבויות משנה, כגון החברה החרדית, על הזיכרון בקבוצה הדומיננטית השלטת . 9 מכמן, השואה וחקרה , עמ׳ 59 - 60 . 0 עופר, ׳מבט לאחר יובל׳, עמ׳ 45 . שם . זרטל, האומה והמוות , עמ׳ 6 . לספרות נבחרת בהקשר זה ראו : הרטמן, ׳חושך נראה לעין׳, עמ׳ 68 - 9 ; ויץ, ׳בהקשר הפוליטי, עמ׳ - 9 ; עופר, ׳מה ועד כמה לזכור מן השואה׳, עמ׳ - 94 ; קרן, ׳כיצד מעצבים זכרון ? ׳, עמ׳ 9 - ; רפל ( עורך ) , זכרון סמוי זכרון גלוי ; שפירא, ׳השואה : זיכרון פרטי וזיכרון ציבורי׳, עמ׳ 4 - ; 182 - 139 . Don - Yehiya, ‘Memory and Political Culture’, pp . Halbwachs, On Collective Memory, p . 26 . למחקרים נוספים שהתמודדו עם סוגיה זו גם בהקשר היהודי-ישראלי ראו : ירושלמי, זכור ; פונקנשטיין, תדמית ותודעה היסטורית , עמ׳ - 0 ; ; Lewis, History : Remembered, Recovered, Invented Zerubavel, Recovered Roots . 4 ראו למשל : ויץ, ׳עיצוב זיכרון השואה׳, עמ׳ 4 - 49 ; שטאובר, הלקח לדור .

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר