מבוא

עמוד:10

בתוך מערבולת הימים 10 תחילה במרחב הכללי ואחר כך בזה החרדי . בפעילותו זו ראה שליחות עליונה : ׳ניצלתי רק כדי לא להשכיח את השואה [ . . . ] נשרפתי כמו כולם במשרפות . לא הכוח שלי מאיץ בי . אני שליח ציבור . ניצלתי על מנת שלא לתת מנוח׳ . 4 והיה כלי לניגוח יחסו של היישוב לשואה נידון במחקר השואה הישראלי, 5 בפולמוס בשנת 994 נטען כי שבתאי פוליטי, כפי שמראה המחקר ההיסטורי . 6 אולם בית-צבי היה חלוץ הביקורת על יחסה של הנהגת היישוב לשואה, המחקר האקדמי שמתח ביקורת על ההנהגה הישראלית הקדים אותו בכך . דן מכמן מזהה שני שלבים בהתפתחות המחקר האקדמי על היישוב בארץ בשלב הראשון, ישראל ויחסו לשואה עד שנות התשעים של המאה ה- 0 . בשנות השבעים, הוא כלל את מחקריהם של יואב גלבר, אריה מורגנשטרן, וחוה אשכולי-וגמן . בשלב השני, שהחל בשנות השמונים, נוספו מחקרים פרי 8 בשני עטם של דינה פורת, דליה עופר, יחיעם ויץ, טוביה פרילינג ואחרים . השלבים הללו נמתחה ביקורת על אוזלת היד של הנהגת היישוב בהצלת יהדות אירופה . בשלב הראשון הייתה הביקורת נוקבת, ואילו בשני – מתונה יותר . מכמן תלה את התמתנות הביקורת בהתפתחות חקר השואה הכללי ח׳ פרקש, ׳הנושא הרדום : שיחה עם חוקר השואה משה פראגר׳, הַצֹפֶה , 5 9 . 4 . 8 . 4 לסקירת המחקר בתחום זה, ראו : עופר, ׳מבט לאחר יובל׳, עמ׳ 44 - 4 ; פורת, ׳ההיסטוריוגרפיה הישראלית על היישוב׳, עמ׳ - ; שפירא, ׳ההיסטוריה של המיתולוגיה׳, עמ׳ 4 - 5 . 5 עופר, ׳מבט לאחר יובל׳, עמ׳ 449 . משנות השמונים של המאה ה- 0 נידונה סוגיית ׳היישוב והשואה׳ במחקר השואה הישראלי . ראו : באואר, יהודים למכירה ? ; גורני, קריאה באין אונים ; גלבר, תולדות ההתנדבות ; פורת ונאור ( עורכים ) , העיתונות היהודית בארץ ישראל ; פורת ( עורכת ) , שואה ממרחק תבוא . 6 בית-צבי, הציונות הפוסט-אוגנדית במשבר השואה . שבתאי בית-צבי היה מורה בתל אביב, רוויזיוניסט בהשקפתו . הוא טען כי המידע על השואה הושתק בעיתונות הארץ- ישראלית וכי ההנהגה הציונית לא גילתה עניין בהצלת יהודי אירופה . הוא גם סבר כי ההיסטוריוגרפיה הישראלית על השואה דבקה בטענה שהיישוב והתנועה הציונית פעלו כהלכה כלפי יהודי השואה . ראו : כהן, הדורות הבאים – איככה ידעו ? , עמ׳ 4 - 6 4 . טיעוניו של בית-צבי נידונו מחדש במה שמכונה ׳הפולמוס הפוסט-ציוני׳ בשנות התשעים של המאה הקודמת . ראו : יוסף גרודז׳ינסקי, ׳השואה, היישוב, מנהיגיו וההיסטוריונים שלהם ( א ) : פרשת הרב וויסמאנדל מברטיסלבה לדוגמה׳, הארץ , 994 . 4 . 8 . עוד על הפולמוס ראו : מכמן, ׳ פוסט-ציונות ׳ ושואה , עמ׳ - 6 . מכמן, השואה וחקרה , עמ׳ 58 - 60 . 8 גלבר, ׳העיתונות העברית בארץ-ישראל׳, עמ׳ 0 - 58 ; מורגנשטרן, ׳ועד-ההצלה המאוחד׳, עמ׳ 6 - 0 ; אשכולי-וגמן, ׳עמדת המנהיגות היהודית בארץ-ישראל׳ ; פורת, הנהגה במלכוד ; עופר, דרך בים ; ויץ, מודעות וחוסר אונים ; אשכולי-וגמן, אלם : מפא ״ י לנוכח השואה, 1939 - 1942 ; פרילינג, חץ בערפל .

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר