בתוך מערבולת הימים: משה פראגר – היסטוריון שואה חרדי

עמוד:4

המערכת האקדמית של ספריית חקר, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות פרופ׳ אסתר מאיר-גליצנשטיין ( יו״ר ) , פרופ׳ גדעון כ״ץ, פרופ׳ דליה עופר, פרופ׳ פולה קבלו, פרופ׳ ניר קידר, פרופ׳ אורית רוזין, פרופ׳ זהר שגב עריכת לשון : הרצליה אפרתי הגהה : הדס בלום עיצוב, סְדַר ועימוד : שולמית ירושלמי ריכוז עריכה : הדס בלום עיצוב העטיפה : ספי סיני הבאה לדפוס : סמדר רוטמן אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי – אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . מסת״ב 9 - 140 - 510 - 965 - 978 דנאקוד 10031 - 1246 כל הזכויות שמורות, תשפ״ב Ⓒ 2021 למכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב וליד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר