בתוך מערבולת הימים: משה פראגר – היסטוריון שואה חרדי