מבוא

עמוד:13

13 אין ילדים מחוץ לפוליטיקה השוויצרית בטינה הירלימן ( ] 1959 [ 1967 Hurlimann, ) , שהצביעה עוד בשנות ה – 50 של המאה שעברה על נוכחותה של הפוליטיקה בספרות הילדים . ספרים כדוגמת אוהל הדוד תום ( 1852 ) להרייט ב' סטו, סיפורי אינדיאנים אדומי עור ו אחרון המוהיקנים ( 1828 ) לפנימור קופר, או הלב ( 1886 ) לאדמונד ד'אמיצ'יס שיקפו תפיסות עולם פוליטיות שונות שהמשותף לכולן, בדרך כלל, היה עירור הזדהות עם גיבורי הסיפור תוך עמעום המודעות למאבקי הכוח, השליטה והכיבוש אשר בשמם רדפה קבוצת אנשים אחת את זו האחרת . הזדהות הקוראים, המתמקדת בפרוטגוניסט המנצח ( ורטה – זהבי, 2011 ) , גורמת לקוראים לשמוח בניצחון הגיבורים אך להתנכר למניעים פוליטיים ולסוגיות מוסריות שבמחלוקת, שעניינן אפליה על רקע גזעני, טיהור אתני או גיוסם של ילדים למלחמה . מבחינה זו, חרף העובדה שנושאים בעלי אופי פוליטי נוכחים בספרות הילדים, הרי שדיון ביקורתי לגבי אופיים הפוליטי נעלם מתוך שיח הספרות . שיח זה ממשיך לגונן על הילדוּת התמימה מפני "חוליי" הפוליטיקה, ונזהר מדיון בסוגיות שהן חלק מעולמם הפוליטי של הילדים במציאות ובספרות . אחד הייצוגים המגובשים והקלאסיים של הגיבור הספרותי כילד א – פוליטי השרוי מחוץ לזמן ולהיסטוריה מגולם בדמותו של הילד הנסיך בספרו של אנטואן דה – סנט אכזופרי הנסיך הקטן ( ] 1946 [ 1967 Saint Exupéry, ) . הנסיך, סמל התום של הילדות המודרנית, פוגש בתחילת מסעו את המבוגר האולטימטיבי בדמות "המלך הבודד" . בעת שהמלך מבקש לממש הלכה למעשה את הסיטואציה הפוליטית הבסיסית, דהיינו את מערכת היחסים ההיררכית המבוססת על יחסי מבוגר – ילד, שליט – נשלט, מלך – נתין, הילד, שהוא נסיך קטן, מסרב ליטול חלק בהוויה הפוליטית המזומנת לו . הוא מסרב להיות שר המשפטים או שר החוץ וממשיך במסעו, תמים ובלתי נגוע פוליטית, כפי שהיה

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר