אין ילדים מחוץ לפוליטיקה: ספרות ילדים ונוער ואוריינות פוליטית

עמוד:4

No Children Out of Politics : Children's and Youth Literature and Political Literacy Celina Mashiach Series on Literary Criticism Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Cover Design : As We Design Graphic Design : Ofer Benyamini Language Editor : Yael Luxman - Bahat All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2018 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2018 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : As We Design סדר דפוס : עופר בנימיני עריכת לשון : יעל לקסמן-בהט www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6701637 טל' : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2018

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר