אז מי הגבר ומי האישה?: תרבות לסבית, תיאוריה קווירית ופמיניזם

עמוד:4

? So Who Is the Man and Who Is the Woman Lesbian Culture, Queer Theory and Feminism Yael Mishali Gender studies series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Dr . Yotam Hotam Language editor : Gili Tel - Oren Graphic Design : Raaya Karas Cover Design : As we Design This book was published with the support of the Israel Science Foundation and the Yehoshua Rabinovich Foundation for the Arts, Tel Aviv All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2022 ספר זה רואה אור בסיוע הקרן הלאומית למדע וקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עורכת לשון : גילי תל אורן סדר דפוס : רעיה קרס עיצוב עטיפה : As we Design www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6701637 טל : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2022

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר