אז מי הגבר ומי האישה?: תרבות לסבית, תיאוריה קווירית ופמיניזם