אוצרות: יצירה ופעולה

עמוד:11

פתיח : אוצרות יצירה ופעולה – עמי שטייניץ 11 והאוצרות מספקת כר פעולה מחוץ לתקרת הזכוכית האקדמית המצומצמת ומעבר לתוואי המחקרי ההדוק . היא מקנה גישה לעבודת שטח ישירה, למגע עם קהל בחברה רב - תרבותית משוסעת ולהתמודדות עם פוליטיקה של אסתטיקה הנערכת בתנאים כלכליים מצומצמים . הספר משקף מהלכים ומציע מחשבות על פעולת האמנות ועל המקום החברתי של השפה החזותית . מדובר בהתנסויות שהתגבשו לאורך השנים במחוזות הזהות והשייכות של קהילות ותרבויות ובחיפוש אחר אוצרות שפועלת מעבר לתוואי הבלעדי של תערוכות ושוק האמנות . יצירת האמנות ועבודת האוצרות כורכים יחד פן ממוסד ויסוד של התנגדות שמערער על מוסכמות מקובלות . לצד ביטוי מודרני של התנגדות שנושאת יצירת האמנות, יש לאוצרות יותר ויותר מקום בביקורת הייצוג, באחריות לצדק תרבותי ולניסוח המפגש עם הקהל . אפשר להבחין בהבעה אמנותית על סמך אופני ההתנגדות שהיא מבטאת, אך אלה נמהלים בשצף של אירועים, מוצרים ופערים שמחייבים לחשוב אותם כל העת מחדש . בראשית שנות ה - ,80 לאחר האמנות המושגית, הסתבר שהביקורת האנטי - אמנותית נותרה במסגרת השפה החזותית, ואוונגרד שטען לקידמה ולנאורות מהפכניים כשל . ההתנגדות עברה יותר לביקורת חברתית, מגדרית ורב - תרבותית, והממד המודרני האוטופי האוניברסלי התחלף באתיקה מקומית שנובעת מהתנגשות בין שפות ומסורות שונות . היסוד האנטי - אמנותי נותר כמצפן חברתי שמערער על אמנות ממוסדת המתרחשת בתנאים של תקשורת ורשתות חברתיות המופצים בשירות המונים . אוצרות, מראשית שנות ה - ,80 נעה בין יצירה לפעולה, בין הצגת האמנות בציבור לבין ביקורת על פעולתה החברתית כגורם מעצב של זהות ושייכות . מהלך זה מכונן את השפה החזותית כביטוי אישי בעל משמעות ציבורית, מרחיב את קהל המשתתפות והמשתתפים, מעשיר את שיח היחיד והרבים, מכיל שונות ואחרות ומערב את השיח בשאיפה מקומית לדמוקרטיה לבוא . היסוד הנזיל של הייצוג פועל ברקמת הפערים החברתיים כשפה הקודמת לחפץ האמנות . שפה שמאתגרת, בתנאים של תקשורת גלובלית, את תנאי הייצוג והגדרות היחסים עם הקהל כצופה וכשותף . הפעולות הללו מתרחשות כיום במרחב אקטואלי הנושא משמעות אוניברסלית . מרחב בו יחסי אנוש מקומיים ומאבקים חברתיים נושאים חשיבות מיוחדת דווקא בגלל האפשרות לחשיפה עולמית . אלו הם תהליכים של קריעה ורקימה שמערערים על תחושות מעמד ובלעדיות לצד ביטוי עצמי שטעון במשמעות כלל אנושית . סתירות רבות כרוכות בתנודות שדה האמנות והייצוג . הן נעות בין בלעדיות שמעמד אמנותי מעניק למעטים ובין ביקורת חברתית שמשמעה פתיחת דלתות לרבים, הן מעמתות ביטוי אישי עם זהות חברתית, נעות בין מעמד ממוסד לשוליים בועטים ומערבות עבר מושתק עם הווה מסוכסך . יצירה ופעולה בספר מופיעים מאמרים וציטוטים מטקסטים קצרים שליוו תערוכות ופעולות . הם נכתבו בנסיבות ובתקופות שונות ומכילים התלבטויות שעוסקות בנושאי אוצרות, זהות, חופש ביטוי ופוליטיקה של האמנות . הכינוס לספר דוחס משכי זמן ומצפין מפגשים אנושיים ופעולות שלא ניתן לחוות במילים . הבחירה באוצרות עכשווית היא בחירה בשפה חזותית שפועלת כתמונה,

הוצאת גמא


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר