דרך שהפכה להצעה לסדר

עמוד:9

פתיח : דרך שהפכה להצעה לסדר – שוקה גלוטמן 9 לאמנות כיוצר וכצופה היא זכות בסיסית אנושית ואזרחית . כל בן אנוש זכאי וראוי לה, גם בנסיבות חיים קשות – במרכז ובפריפריה החברתית, ללא כל הבדל ובשיח רב - תרבותי . עם מעט תקדימים היסטוריים להתבסס עליהם ועם הצורך לגבש נתיב עכשווי יצא עמי לדרך לא מוכרת שפועלת לרוב מחוץ לממסדים המוזיאליים והאקדמיים, בשולי הזרם המקובל, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים שקיומם מותנה ורעוע . דרך זאת הפכה ברבות השנים למעין ספירלה הצומחת ומתרחבת, המכנסת בתוכה תחומי אמנות ופעולה שונים . המפגש שנוצר ביניהם רק הזין והעצים את המיחבר שהלך ונבנה . מפת הדרכים הנפרסת בספר מבוססת כל כולה על חוכמת המעשה ותבונת הניסיון . מעשה מורכב ומפותל המבוסס על פי רוב על יוזמה שבעקבותיה יש להושיט יד ולחפש שותפים לדרך לרגע או לפרק זמן מתמשך . ההבנות המנוסחות לפנינו בספר נרכשו בהתמדה ותוך כדי ׳שחיקת סוליות׳, בהתגברות על מכשולי תקשורת ותסכולים, במסירות ובנחישות . הידע המצטבר הנפרס בפני הקורא בספר הוא בגדר ׳חוכמה שבדיעבד׳, שהיא פרי לקחים ומסקנות שזוקקו בעשייה רצופה בתערוכות, פעולות ומיזמים רבים ומגוונים . בפעילותו רבת השנים נרקמה הדרך המחברת בין אקטיביזם חברתי ישיר, כמו בפעילותו במסגרת ׳השנה ה - 12׳, ׳הקשת הדמוקרטית המזרחית׳ וארגון ׳הלה – למען החינוך בשכונות, בעיירות הפיתוח וביישובים הערביים׳, ובין הפעלת חלל תצוגה פרטי כחלל אלטרנטיבי לתערוכות ופרויקטים שמחוץ לגלריה . זוהי פעולה אמנותית בקהילה, מחוץ לחללי האמנות המקובלים, במסגרות חינוכיות ובמסגרות של החינוך הלא פורמלי . הספר הוא בגדר חלון המאפשר היכרות עם מפעל חיים שכולו נוצר מחוץ לזרם המרכזי של שדה האמנות ומציע בין השורות לקורא הזדמנות לבחון אפשרויות אלטרנטיביות לפעולה . בפרקים רבים בספר מועלות טענות ביקורתיות ביחס למתרחש המבקשות להציע הצעה לסדר . במציאות המשברית בה הספר רואה אור כעת, נדמה לי שהשדה הרלוונטי באמנות, באקטיביזם החברתי, בחינוך ובקהילה עשויים רק להיתרם מתכניו . בצמתים מסוימים במפת הדרכים של עמי שטייניץ הייתי שותף לדרך . ברגעים אחרים הייתי עד מתבונן . במהלך שנות היכרותנו זכיתי ללמוד ולהיבנות מהדיאלוג המתמשך שביננו . יהושע שוקה גלוטמן, אבירים, סתיו 2022

הוצאת גמא


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר