תוכן עניינים

עמוד:6

גלריה קו 16 – בכל הקשור לחיבור האמנות לזרם החיים, 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 235 כתמים לבנים – חוסר אפשרות לאירופאיות, 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 אמנות הרעיון – בית הספר כקמפוס תרבותי, 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 התיעודי שבאמנותי – היסוד האמנותי של הצילום התיעודי, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 297 עבודת אדמה – חומרי הזמן ביצירתו של אוסמה סעיד, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 סתירה חיונית – פעולת האמנות של משה בלמס בְּחורה ובכסיפה, 2018 . . . . . . . . 329 החופש לאנושיות – מכתב לסעיד אבו שקרה, 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 ביבליוגרפיה נבחרת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 מפתח שמות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

הוצאת גמא


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר