בְּרֵאשִׁית ילדה: מחזירות את הלידה למרכז

עמוד:4

Orna Pilz INTHE BEGINNING, SHE BIRTHED Reestablishing the Centrality of Birth עריכה ספרותית : נועה ברקת עריכת לשון : ורד זינגר ליטוש וניקוד : גילת עירון-בהר עיצוב הכריכה : עדה רוטנברג איור הכריכה : עינת צרפתי © ביצירות המופיעות בעמודים : 9 ; 53 ; 63 ; 72 ; 111 ; 117 ; 124 ; 125 ; 126 ; 127 ; 128 ; 198 ; 206 ; כל הזכויות שמורות למחברות ולאקו"ם . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : 9 - 523 - 61838 - 1 - 978 : ISBN © כל הזכויות שמורות תשפ"ב 2021 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר