מבוא

עמוד:13

אותנטיות קיומית בתיאוריה ובמעשה 13 בהתנהגות האדם ובתפיסתו את עצמו . כל שער עומד בפני עצמו, כך שמי שמעוניין בעיקרים התיאורטיים של החשיבה האקזיסטנציאליסטית יוכל להתמקד בשער הראשון בלבד . השער השני הוא פרקטי יותר ומציע טכניקה קונקרטית ליישום החשיבה האקזיסטנציאליסטית בחיי היום יום והקליניקה . לכן ניתן לקרוא אותו בשני אופנים - כיצד להשתמש בו בקליניקה, אך גם כיצד להשתמש בו באופן עצמאי לשם תרגול עקרונות הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית בחיי היום יום והעצמת תחושת האותנטיות של אדם בחייו . החלק היישומי בספר מבוסס על מחקר מקורי של המחברים, ויוצר גשר בין החוויה האנושית כפי שהיא מדווחת בשפה היומיומית לבין הדאגות הקיומיות הנמצאות בלב החוויה, ומשם לנתיבי התערבות מתאימים שיוכלו לעזור לאדם להגביר את מידת 1 חירותו ותחושת האותנטיות שלו במציאות חייו . 1 . לאורך הספר ההתייחסות היא ללשון זכר מטעמי נוחות בלבד . במהותו הספר פונה לכל המגדרים .

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר