מבוא

עמוד:11

אותנטיות קיומית בתיאוריה ובמעשה 11 עיקר והחליש את הצורך בחשיבה הרציונלית האנושית, משום שכעת כוח החישוב של המחשב יכול להחליף סוג חשיבה זה ביעילות הולכת וגדלה . לעומת זאת, האדם נדרש לבטא יכולות נוספות, מעבר להסתמכות על הרציונל, ולהמציא את עצמו מחדש בזירות נוספות . עליו להוכיח שיש בו ייחודיות ומובחנות מעבר להיותו "האדם הרציונלי וההגיוני" כפי שנדרש ממנו להיות בעבר, זה שמבין כיצד עובדים הכללים ומשחק את המשחק לפיהם . עליו לשאוף להפוך ביתר שאת ל"אדם האותנטי" המביא למציאות הקולקטיבית את הערך המוסף הייחודי והמשמעותי רק לו . קירקגור, בספרו חיל ורעדה ( 2013 , Kierkegaard ) , חזה כבר באמצע המאה ה‑‑ 19 את ההתנגשות הטיטאנית הזו בין הרציונליות לאותנטיות, אך רק במאה ה‑‑ 21 אנו נוכחים לדעת, כקולקטיב, עד כמה הוא צדק בנבואתו . בנוסף, תהליכים ותופעות מהשנים האחרונות, כגון בדידות וחוסר שוויון חברתי, מעצימים שאלות קיומיות של חירות, אותנטיות ומשמעות עוד יותר . בעידן הפוסט‑‑מודרני, הגלובלי והדיגיטלי של ימינו, אל מול התפוררות המסורת והמסגרות הדתיות ובהיעדר עוגנים ערכיים, בולטים חוסר הוודאות, חוסר היציבות, הניכור ואובדן המשמעות ( 2000 , Moules ) . מחקרים מהעשורים האחרונים מצביעים באופן עקבי על עלייה משמעותית ברמות החרדה והדיכאון חרף עלייה ניכרת בשגשוג הכלכלי וברמת החיים ( , Diener and Seligman Twenge , 2000 ; 2004 ) . מגיפת הקורונה ( 91‑ Covid ) העצימה תהליכים אלו והובילה למגוון רחב של משברים ברחבי העולם . הריחוק החברתי, חוסר הוודאות, הבידוד והחרדה הובילו לעלייה במצוקה הנפשית ובתופעות כגון התמכרויות, מתח נפשי, תחושת ריק קיומי, ניכור, דיכאון ואובדנות ( ראו למשל 2020 , . Czeisler et al ) . בתוך כך הציבה המגיפה בפני

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר