מבוא

עמוד:10

יונתן דוידוב | פנינית רוסו - נצר 10 ( 2013 ) , שמגדיר את האותנטיות כהכרה במה שמשמעותי לאדם, ויישומו הלכה למעשה בחייו . קירקגור מדגים נושא זה דרך סיפור עקדת יצחק שמופיע בספר בראשית . בסיפור זה אברהם חווה מפגש משמעותי עם האל, ושם גם נאמר לו כי עליו לקחת את בנו יחידו יצחק אל הר המוריה ולהקריבו על מזבח האמונה . אברהם יוצא מביתו עם יצחק בעקבות אותו מסר משמעותי לו . הוא אינו משתף אף אחד בפעולותיו ( אפילו לא את שרה אשתו ) משום שהוא מודע לכך שמדובר במעשה לא הגיוני המתנגש עם עקרונות התבונה והמוסר, ולא ניתן להסבירו באופן רציונלי ותבוני . על פי קירקגור, מעשה אמונה מעין זה מבטא מצב תודעה אותנטי שהוא שונה, משלים ולעיתים אף מנוגד לקול התבונה הרציונלית . מצב זה מבטא במעשה ובאמונה את מה שמשמעותי לאדם בחייו . כאשר אדם מעז לזהות ולהכיר במה שמשמעותי לו ולהציב את המשמעותי כמטרה שאליה הוא שואף, גם אם היא לעיתים נוגדת מטרות רציונליות המוכתבות על ידי החברה, הוא חי את חייו באופן אותנטי . מצב תודעה זה דורש אומץ וכוונה מפורשת . הוא כרוך במפגש עם אתגרי הקיום שיפורטו בהמשך ( כגון בדידות, סופיות המוות וכדומה ) ואינו מושג באופן אוטומטי . כאשר מצב תודעה זה מווסת הוא יכול לשמש ככוח מאזן מול התודעה התבונית והרציונלית, וככזה הוא משמש ככלי הכרחי להשגת איזון ובריאות הנפש בחיי האדם . ניתן לטעון באופן כללי שהעידן הנוכחי, המאופיין על ידי ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה, מצריך יותר מתמיד חיפוש אחר אותנטיות ומקוריות, כפי שהעידן החקלאי הצריך חוסן פיזי להתמודדות עם עבודת האדמה, והעידן התעשייתי הצריך יכולת חשיבה רציונלית לשם התגברות על האתגרים ההנדסיים של פיתוח מכונות ייצור והבנת הכללים והחוקים המניעים את התעשייה והכלכלה . העידן הטכנולוגי למעשה

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר