גילוי העצמי בפסיכולוגיה של היוגה

עמוד:4

Self - discovey in the Psychology of Yoga Gidi Ifergan Religion and theology series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Dr . Yotam Hotam Language editor : Orly Lavi Graphic Design : Inbal Reuven Cover Design : As We design Cover Image : "Seraphina", by Daniel Schechner All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2018 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2018 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכת לשון : אורלי לביא סדר דפוס : ענבל ראובן עיצוב עטיפה : As We design תמונת הכריכה : "סרפינה", דניאל שכנר www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6701637 טל : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2018

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר