אתגר המצוינות והרוח הישראלית: פילנתרופיה וקידום החינוך למדעים

עמוד:4

Excellence in Education and the Israeli Spirit Editor : Karin Tamar Schafferman Series on the study of education Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Editing : Talma Agron Language Editing : Gili Tel Oren Graphic Design : Raaya Karas Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2018 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2018 צילום העטיפה : תלמידות תיכון בבית ספר דנמרק בירושלים, 10 ביוני ,1973 אוסף הארכיון הציוני המרכזי עריכה : תלמה אגרון עריכת לשון : גילי תל אורן סדר דפוס : רעיה קרס עיצוב עטיפה : As We design www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6701637 טל : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2018

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר