אתגר המצוינות והרוח הישראלית: פילנתרופיה וקידום החינוך למדעים