מבוא

עמוד:13

13 את זאת לא צפינו בכך שבדרך כלל מנתחים את התקלות ואת הקשיים אצל הגורמים המעריכים, ואילו בספר זה, נוסף על ההתייחסות החדשה להפתעה מפוזרת, נטען שגם זו תוצאה של הערכת המוערך במקום הערכת המעריך . המשמעות היא שכאשר מתברר כישלון מודיעיני, יש לבחון אם הוא מסוג של הפתעה מפוזרת או מרוכזת . כאשר יש טעות בחיזוי ההפתעה, חלק מהתשובה לשאלה מדוע התרחשה היא כשל בהערכת יעד המודיעין המוערך, שהוא הגורם המפתיע . המשמעות של כשל בהערכת המוערך היא מרחיקת לכת . כאשר היא מתרחשת, המיקוד ביעד המודיעין שגוי והאיסוף מעלה בעקבות זאת מידע לא רלוונטי לתהליך "מעגל המודיעין" . מכאן ואילך המסקנות מוטעות ומקשות את גיבוש ההתרעה . הדבר מתרחש גם בעולם העסקי, אך שם המודיעין העסקי והמודיעין השיווקי פועלים בשיתוף פעולה ומודעים יותר לאפשרות זו, מאחר שבשונה מהמודיעין הלאומי, הם אינם ממוקדים רק ביעדים ( מתחרים ( אלא מודעים לצורך לנטר אוכלוסיות גדולות ( ציבורים וקהלים ( . מטרתם להגיע כך לתובנות שיסייעו בקבלת החלטות, אף שגם הם אינם מודעים להבחנה בין הפתעה מרוכזת למפוזרת . על פי תרשים מספר 1 להלן, הבחנה בין הפתעה מרוכזת להפתעה מפוזרת מובילה לשני מקורות של טעות 2 ממוקד וצי"ח מפוזר, המקשהבחיזוי, צי"ח ( ציון ידיעות חשובות ( עוד יותר לחזות את האיום . כהנמן ( 2013 : 85 - 86 ( טוען : היכולת להיות מופתעים היא היבט מהותי של חיינו המנטליים וההפתעה עצמה היא האינדיקטור הרגיש ביותר לאופן שבו אנחנו מבינים את עולמנו ולציפיות שיש לנו ממנו" . הוא מחלק את ההפתעה לשני סוגים : הפתעות פעילות והפתעות מודעות - אתה יודע שאתה מצפה שאירוע מסוים יתרחש ואתה תופתע אם האירוע שציפית לו באופן פעיל לא יתרחש, אולם קיימת קטגוריה רחבה בהרבה של אירועים שאתה מצפה להם באופן סביל : אינך מחכה להם אבל אינך מופתע כשהם מתרחשים .

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר