מבוא

עמוד:11

11 את זאת לא צפינו הטועים בהערכת הכוונות או היכולות של האויב . ניטור איומים כאלה הוא בתחום האחריות של ארגוני מודיעין צבאיים ושל ארגוני מודיעין האחראיים על מודיעין-חוץ . קיימים גם מקרים של הפתעות אסטרטגיות בתחום ביטחון הפנים, בגין אירועי 1 מתקפות טרור גדולות כגון מתקפת 11 / ,9 או התקוממות עממית כגון האינתיפאדה הראשונה והאינתיפאדה השנייה, "האביב הערבי", שאותם מנטרים בדרך כלל ארגוני מודיעין-פנים - ארגוני מודיעין מסכל ( Counter Intelligence ( . גם ארגוני מודיעין-חוץ נדרשים לניטור כאשר מדובר בנעשה במדינות יעד . אף על פי כן, CIA-ה נכשל בהתרעה על מהפכת חומייני באיראן ו"האביב הערבי" במצרים . בתחום העסקי פועלות יחידות מודיעין העוסקות בהערכת איומים מצד מתחרים, אולם בה בעת החברות מפגינות יכולות משמעותיות לזהות לקוחות / צרכנים שעלולים לעזוב את החברה לטובת חברה מתחרה - וכך לפגוע בהן כלכלית . המחקר בנושא כישלונות מודיעיניים והפתעות אסטרטגיות בתחום הלאומי מקיף ומתקיים זה 50 שנה . במחקרים אלו הצליחו לבודד את הכישלון המודיעיני בתחום הצבאי-ביטחוני מכישלונות רלוונטיים אחרים, וכך התאפשר למקד את תשומת הלב בגורמים לכישלונות המודיעין כדי למנוע את הכישלונות הבאים . בתחום העסקי, לעומת זאת, המחקר בנושא הפתעות עסקיות וכישלונות מודיעין עדיין מתקשה להבחין בין כישלונות עסקיים שונים ולבודד את המודיעין כנושא העומד בפני עצמו . עם זאת, ראינו בספרות שניטור סביבת התחרות שבה מתפתח פעמים רבות האיום המודיעיני הוא עניין חשוב עבור חברות, המשמש חלק מתחום האסטרטגיה העסקית ונדבך מרכזי בחשיבה העסקית . הספר מציג את המסגרת התיאורטית של המחקר ומפרק לראשונה את תופעת ההפתעה האסטרטגית והכישלון המודיעיני בתחום הלאומי ובתחום העסקי לשני סוגים : הפתעה מרוכזת והפתעה מפוזרת . חלוקה זו מעלה את השאלה עד כמה מודעים

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר