מבוא

עמוד:9

9 את זאת לא צפינו וניסיון להבין מדוע מתרחש כישלון מודיעין בתחומים אלה . כדי להבין טוב יותר את תופעת הכישלון המודיעיני, מחקר זה מבקש להשוות בין ארבעה טיפוסי הפתעות : על פי הסביבה שבה מתרחשת ההפתעה - הסביבה הלאומית והסביבה העסקית, ועל פי סוג ההפתעה - הפתעה מרוכזת והפתעה ספונטנית מפוזרת . חלוקה על פי ארבעת מימדים אלה לא נערכה בעבר, ולכן טיפולוגיה זה בוחנת את נושא כישלונות המודיעין מנקודת מבט חדשה . בכוונתי להציג מודל חדש למניעת טעות בחיזוי המבוסס על ההבחנה בין הפתעה בתבנית מרוכזת ובין הפתעה בתבנית מפוזרת . ביסוד ספר זה עומדות שלוש הנחות : ראשית, קיים דמיון בין הגורמים לכישלונות מודיעיניים בתחום הלאומי ובתחום העסקי ; שנית, לקחים מסוימים מתחום אחד עשויים לשפר את הבנת תופעת ההפתעה בתחום אחר, בייחוד באמצעות ההבחנה בין הפתעה מרוכזת ובין הפתעה מפוזרת ; שלישית, הבנה כזו תאפשר התמודדות טובה יותר עם תופעת הכישלון במתן התרעה על הפתעה בשני התחומים . המודל התיאורטי של המחקר מבוסס על חלוקה בין הפתעה מרוכזת ובין הפתעה מפוזרת בעולם המודיעין הלאומי והעסקי ועל השאלה אם יש בכך כדי לסייע בשיפור המודיעין ובמניעת הפתעה . הדמיון בין הכישלונות בתחום הלאומי ובתחום העסקי מסייע לבחון אם וכיצד לימוד בין תחום אחד למשנהו יכולה לסייע בשניהם . לכך יש חשיבות מיוחדת על רקע הערכת אנשי תיאוריה ופרקטיקה שעל פיה החשיבה התיאורטית של המודיעין הגיעה ל"תקרת זכוכית", שכדי לפרוץ אותה יש לחשוב בכיוונים חדשים . אם עד עתה המחקר היה ממוקד בבחינת הכשלים אצל המעריך, הספר בוחן את הנושא גם מנקודת המבט של יעד המודיעין המוערך, כפי שבאה לידי ביטוי בייחוד בקשיים הקיימים במניעת הפתעה מפוזרת . יאוזכרו גם הנושאים הזולגים מהתחום העסקי לתחום הלאומי, כדי להראות כיצד הם תורמים להיבטים תיאורטיים של שיפור עבודת המודיעין,

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר