איפוּס המסע היהודי: גלות ושיבה בספרות היהודית המודרנית