איפוּס המסע היהודי: גלות ושיבה בספרות היהודית המודרנית

עמוד:4

: Booking Passage Exile and Homecoming in the Modern Jewish Imagination Berkeley : University of California Press, 2000 ) ( Sidra DeKoven Ezrahi Series on Literary Criticism Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language editor : Ronit Rosenthal Graphic Design : Raaya Karas Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2017 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2017 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכת לשון : רונית רוזנטל סדר דפוס : רעיה קרס עיצוב עטיפה : As We design www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6701637 טל : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2017

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר