מבוא

עמוד:12

12 מבה ו גר בסילוק ההגשמה' . כלומר, בכל מקום בו משנה אונקלוס את הפשט, מטרתו האחת היא מניעת האנשתו של הקב"ה . בהמשך הוא מביא גם מספר דוגמאות . למשל במעמד הר סיני נאמר : "וַיֵּרֶד ה' " ( שמות י"ט כ' ) , תרגם אונקלוס "ואתגלי ה' ", ולא אמר ונחת ה' . 5 . בדורנו, הקדישו דב רפל, חבר קבוצת יבנה, ואחריו הרב בנימין פוזן, את לימודם לתרגום אונקלוס . בהקדמה לספרו 'העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס', מציין פוזן כי 'מי שהתרגומים זרים לעולמו, עשוי לראות במחקרם ענף דל שאינו נושא פירות . אלא שהמציאות שונה לחלוטין : חקר תרגום אונקלוס הוא עצמו גזע רב פארות, המסתעף לכיוונים שונים' . ואכן, הרב פוזן מצוטט מספר רב של פעמים בהערות שבספר זה . 6 . בהמשך מציג פוזן את "הביבליוגרפיה העשירה ביותר לספרות המחקר על כלל התרגומים המצויה בשלושת הכרכים שערך ב . גרוספלד", ובהם כשלושת אלפים תרגומים ופירושים ( ! ) . בהקשר הזה ראוי להזכיר את ספרו של חיים חמיאל, "המקרא ותרגומיו", בכרך המוקדש לתרגום אונקלוס, ואת ספרו של יהודה קומלוש "המקרא באור התרגום", ועוד . בקיצור - עולם ומלואו . 7 . רש"י מרבה לצטט את אונקלוס ( כתרגומו . ותרגומו . והדברים ידועים ) , והרמב"ם מעלה כאמור על נס בעיקר את שלילת ההגשמה של הקב"ה . ואילו שד"ל רואה באונקלוס לא רק מתרגם, אלא גם מפרש . ואולם בתחילת ההקדמה הוא קובע את "העיקר הגדול שהכל תלוי בו" והוא הכלל ש" התרגום לא נעשה בעבור החכמים, אלא בעבור ההדיוטות " . והוא מסביר : "עיקר כוונת אונקלוס בתרגומו להסיר כל מכשול מלפני המון העם ומלפני הגֵרים . . ולבלתי יִמְצאו קלֵי הדעת בתורה הקדושה דבר אשר יהיה להם לזרא . . שיגרום להקֵל כבוד התורה בעיניהם, ויניח לאנשי לצון מקום חלילה ללעוג עליה ; וגם בעבור הנכרים, לבלתי תתרחק נפשם, אם יישא לבם אותם לבוא לחסות תחת כנפי השכינה ; ועם זה גם כן לבלתי תהיה האומה ללעג ולקלס בעיני העמים, אם ימצאו בתורתנו ובסיפור קורות אבותינו דברים אשר לא לכבוד והדר יהיו בעיניהם . זה עיקר כוונת אנקלוס בתרגומו" . ומחשש בפני הביקורת ממשיך שד"ל : "רבים מן הקוראים במאמרי זה ישרקו ויחרקו שן עליו . על כן בשפה רפה ובכובד ראש לאהבת האמת היקרה מכל, ולכבוד הגֵר הצדיק אשר נסתרה דרכו במשך הדורות, אגלה אותו ואומר : התרגום לא נעשה בעבור החכמים, אבל בעבור ההדיוטות" . 8 . ובהמשך קובע שד"ל את הכלל, שכאשר אונקלוס מבקש לשנות מהתרגום המילולי,

יונתן בשיא


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר