מבוא

עמוד:9

9 א ו ב מ בלולה . . " . ואז הוא אכן מסיים : "והשבח והתהילה לנורא עלילה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה, אשר הביאני אל המנוחה והנחלה . . ", וחותם : שד"ל המשתדל . ג . מי היה אונקלוס ומהו התרגום ? 1 . מי היה אונקלוס ? מתי חי ? מהו סיפור תולדות חייו ? כיצד הפך תרגומו לתרגום המועדף, שכולם מצטטים דווקא אותו ? בכך עוסקת ההקדמה של שד"ל, שנדמה שהיא החלק החשוב ביותר בספר . ההקדמה לספר הזה היא ניסיונו של שד"ל להתמודד עם צרור השאלות האלה . ובהקשר לתרגום אונקלוס, עד כמה משקף הנוסח של הספר שבידינו, את החיבור הקדמון שחובר לפני כ - 2000 שנה, והועלה על הכתב במאה השביעית או השמינית . 2 . בפני שד"ל עמדו שורה ארוכה של ציטוטים מהגמרא ומהמדרשים, הנראים סותרים זה את זה : - אונקלוס בן קלוניקוס, בן אחותו של טיטוס היה ( גיטין נ"ו ע"א ) . - אונקלוס בן קלונימוס התגייר, שלח הקיסר גדוד של רומיים אחריו ( עבודה זרה י"א ע"א, תרגום ) . - עקילס ( נ"א אונקלוס ) הגר, בן אחותו של אדריאנוס, היה מבקש להתגייר . ( תנחומא, משפטים סימן ה' ) . - מעשה בטבחו של אונקלוס הגר שהביא פיתו לפני רבן גמליאל . ( תוספתא, כלים י"ב ) . - ואמר ר' ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא : תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע ( מגילה ג' ע"א ) . ועוד . 3 . מבין כל החלופות, בוחר שד"ל את האפשרות הקדומה ביותר . לאמור : אונקלוס התגייר כשלושים שנה לפני חורבן הבית, והספיק עוד להיות תלמידו של רבן גמליאל הזקן . כאן יש לציין שגם כיום אין הסכמה בין הפרשנים ובין החוקרים על זהותו של אונקלוס, אף שאין מחלוקת על גדולתו . דב רפל, בספרו "תרגום אונקלוס" ( עמ' 17 ) סוקר את כל החלופות האפשריות, ומסכם : "הספק בדבר אישיותו של אונקלוס לא הוכרע עד היום" . 4 . משפטים אחדים על המילה 'תרגום' . כל כך הרבה אנו משתמשים בה, עד שאיננו שמים לב לכך שמקורה איננו בעברית ( שכן השורש שלה הוא בן ארבע אותיות ) . ובכן, מקורה נגזר מהאכדית targumanu = מתורגמן, ( כנראה מילה חִיתית במקורה ) , ומשמעה הסבר, פירוש וגם תרגום משפה לשפה . המושג איננו מופיע

יונתן בשיא


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר