בעיר ההרגה, עכשיו הקדמה

עמוד:11

בעיר ההרגה 11 ביקורת ( יחד עם ביאליק את "בעיר ההרגה" . הנספח השלישי מכיל את מאמרו של שמואל פרלמן על "משא נמירוב", שראה אור ב הדור , שנה ב', גיליון י"ח ) 1904 . 6 . 4 ( , ומקובל לראותו כתגובה הנבונה החשובה הראשונה על שירו של ביאליק . שמואל פרלמן, שהקוראים הוותיקים אולי זוכרים אותו מה"אטלס העברי" שערך יחד עם זאב ז'בוטינסקי ומתרגומיו הנהדרים לפרוזה של היינריך היינה, היה בשעתו גם פובליציסט ומבקר בולט . כתביו שנשכחו ראויים לכינוס . מאמרו על "בעיר ההרגה" מובא כאן הן בזכות ההארות והתובנות החשובות שנכללו בו והן כדוגמה רצינית ומכובדת לפולחן הגיבורים שהקיף את ביאליק כמעט בכל רחבי ה"רפובליקה" העברית – הציונית עם הופעת שירו . דווקא משום שפרלמן הוא מבקר מפוכח ובהיר – מבט, אזי הכן הגבוה שעליו הוא מעמיד את ביאליק ואת שירו תובע מעשה הורדה מדורג ומנומק . פרלמן סיים את מאמרו בכריעת ברך בפני המשורר, שהצטייר בדבריו כנביא, אם לא כבן אלים . המאמרים שבספר זה מבקשים להחזיר את המשורר להקשר האנושי על המסה והטעות שהן עצם טיבו וטבעו של הקשר זה . מאמרו של מיכאל גלוזמן נדפס בנוסח ראשון ב תיאוריה וביקורת , חוברת 22 ) אביב 2003 ( , ואנו מודים למערכת כתב העת על הרשות להדפיסו בנוסחו המחודש ; מאמרי נדפס בנוסח ראשון ב אלפיים , חוברת 28 ) מרץ 2005 ( , ואנו מודים למערכת כתב העת ולהוצאת עם עובד על הרשות להדפיסו מחדש ; מאמרו של חנן חבר רואה אור לראשונה בספר זה .

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר