אבא עשיר אבא עני: שיעורים על כסף שהורים עשירים מלמדים את ילדיהם והורים אחרים לא!

עמוד:4

אבא עשיר, אבא עני רוברט ט' קיוסאקי עריכה : רינה גרינולד עימוד : גאלה קדם דפוס בע״מ נדפס בישראל, תשפ"ב — 2022 כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע"מ info @ matar . biz אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . www . matarbooks . co . il הוצאת מטר ב- RICH DAD, POOR DAD ROBERT T . KIYOSAKI Copyright © 1997, 2011, 2017 by Robert T . Kiyosaki Original book published by Plata Publishing, LLC . This edition published by arrangement with Rich Dad Operating Company, LLC . All rights reserved . No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Matar Publishing House Ltd . info @ matar . biz are registered trademarks of CASHFLOW Technologies, Inc .

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר