פתח דבר

עמוד:14

14 סלינה משיח, תמר ורטה-זהבי גרין-שוקרון ) , מתארת במבוא לספר את תפיסת העולם החינוכית שהנחתה אותה בעיצוב סגנון השיחות, וכן את דרכה בתיעוד ציורי הילדים . את תמלילי השיחות הפוליטיות בין הילדים מסיימים "הרהורים" : דיאלוגים קצרים בין ד"ר סלינה משיח וד"ר תמר ורטה-זהבי . הן דורשות בתפיסת העולם הפוליטית של הילדים, תוהות על השגות הילדים כפרשני ספרות ופוליטיקה ומבקשות לא לכפות את קולן על קול הילדים . מכאן הבחירה המודעת בקינוח השיחות הפוליטיות בין הילדים בהרהורים דיאלוגיים בין כותבות הספר, שבהם תמר שואלת וסלינה משיבה . מטרת הדיאלוגים איננה לשטוח בפני הקוראות והקוראים "דיון" או "ניתוח" אקדמי, נוקדני, פסקני ופטרוני של שיחות הילדים, אלא להרהר בשיחות הילדים, לתהות עליהן ולדרוש בהן . תחת שני פרקי הספר מופיעים תת-נושאים פוליטיים העוסקים בשאלות אקטואליות מגוונות . הקוראות והקוראים יוכלו לקרוא ברצף על ייצוגים של יחסי כוח בתוך המשפחה, על אלימות מינית, על סכסוך מדיני, על הדרה, על גזענות ועוד . לחלופין, יוכלו לבחור נושא פוליטי אחד מתוך הרשימה, לקרוא על הנושא ועל היצירה, לדלג ולעבור אל השיחות בין הילדים הדנים בנושא הפוליטי, ולשוב ולקרוא על נושא פוליטי אחר, על יצירה אחרת ועל שיח פוליטי אחר . את אני ילדה פוליטית : ספרות ילדים ואוריינות פוליטית בגיל הרך ניתן לראות כמדריך שאת חידושו בספרות העיון לילדים ניתן לאמוד הן לאור ההיקף ורוחב היריעה של ניתוח יצירות שבמרכזן ילדים ופוליטיקה, הן לאור הזיקה שהוא יוצר בין ילדים, ספרות ילדים ואוריינות פוליטית והן לאור תיעוד הקול האותנטי של ילדים המדברים פוליטיקה ומפרשים ספרות ופוליטיקה . הספר מיועד לגננות, לגננים, למורות, למורים ולמעצבי מדיניות החינוך, המהווים את חיל החלוץ של הנחלת האוריינות הפוליטית לילדים . יחד עם זאת, אנחנו מאמינות שלצורך החזרת

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר