היהדות האורתודוכסית בארצות-הברית במחצית המאה העשרים

עמוד:14

איש על העדה 4 1 , פר החברים בבתי הכנסת גדל אף שמס : יתרה מזאת . לעבור אותו ברגל במה שנראה לרבים כניסיון . ההשתתפות בתפילות נמצאה בתהליך של ירידה מרבית חבריו של ועד ההלכה של היהדות הקונסרבטיבית , לבלום תהליך זה , בניגוד לכך . תמכו בהיתר לנסוע במכונית כדי להגיע לתפילות בבתי הכנסת פעמים רבות כי נסיעה במכונית כל בעלי הסמכות האורתודוכסים הצהירו כך אירע שהגבול בין שתי קבוצות . היא חילול בוטה של קדושת השבת אולם יחד . דתיות אלו נעשה מגבול המשורטט על החול לגבול החקוק באבן שאלת שיתוף , בעוד ההבדלים הריטואליים ביניהם נעשו ברורים יותר , עם זה בוצות יהודיות אחרות נותרה הפעולה בין הקהילה האורתודוכסית לבין ק במכתבים מספר ) ד התמודד עם היבטים שונים של סוגיה זו " והגרי , פתוחה ( . 24 - 21 כינס האפיפיור יוחנן העשרים ושלושה את מועצת הכנסייה 1960 בשנת שאחת ממטרותיה היתה יצירת , " מועצת הוותיקן השנייה " הידועה בשם כמה מנהיגים . קתוליות - תות הלא כולל הד , שיח עם העולם של אותם ימים - דו וראו בחזונם דיאלוג בין , יהודיים הגיבו באורח חיובי ביותר לקריאה זו רמזה הכנסייה על העניין 1961 - 1960 כבר בשנים , ואמנם . הקתוליות ליהדות 1961 ובנובמבר של שנת , שיח עם מנהיגים יהודיים - שיש לה בפיוס ובדו ובין הרב , ( Bea ) הקרדינל ביא , פיפיור התקיימה ברומא פגישה בין נציג הא פגישה שממנה יצאה קריאה , י השל מבית המדרש הקונסרבטיבי לרבנים " א . שיח בין הדתות - משותפת להעצמת הדו כנאום וכמאמר , ד " התגובה הסמכותית ביותר לקריאה זו באה מטעם הגרי The Rabbinical Council " ) הסתדרות הרבנים דאמריקה " ראשי בכתב העת של אשר , באמצעות ניתוח פילוסופי מקיף של סוגיית הקיום האנושי ( . of America דתי בסוגיות תיאולוגיות - שיח בין - ד כל דו " דחה הגרי , שורשיו בהלכה ובאגדה חלק זה של מאמרו הפך למדיניותה של הסתדרות ( . 53 - 47 ראו מכתבים ) . ולמעשה לעמדתה של כל הקהילה האורתודוכסית , הרבנים אשר זכה לתהודה רבה יותר בקרב , ד היה חלק נוסף " בריו של הגרי אך בד נחושים אנו בהחלטתנו להשתתף בכל יוזמה : " האורתודוכסיה המודרנית

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר