היהדות האורתודוכסית בארצות-הברית במחצית המאה העשרים

עמוד:12

איש על העדה 2 1 . 1 ואף גרמה לבעיות מן הסוג הנידון במכתב מספר , למוסדות אלו , נעלמה לחלוטין אף שלא , הקהילה היהודית התבוללה מבחינה תרבותית אך המנהיגות המקובלת של היהדות האורתודוכסית לא צוידה בכלים אשר . אִ פשרו לה להתגבר על האתגר הכרוך בקיום בחברה האמריקאית הפתוחה . האורתודוכסיה חוותה ירידה במספר מוסדותיה ובמספר חבריהם גם יחד של ירידה זו נראתה כמאשרת את נכונות עמדתם של מספר הולך וגדל אשר ראו את האורתודוכסיה כשריד , מנהיגים יהודים רפורמים וקונסרבטיבים עוד במחצית שנות השבעים של , ואכן . ארכאי שנידון להיעלם עד מהרה . המאה העשרים נראה היה שהאורתודוכסיה תלך ותשקע עד למחצית השנייה של שנות השישים היתה אמריקה בבחינת כור היתוך ם היתה לאמץ את דרך החיים אמריקאי ובלת בקרב החברתי והנורמה המק כי , הכריז הנשיא תיאודור רוזוולט בפומבי 1905 כבר בשנת . סקסית - האנגלו ( " hyphenated Americanism ) אין מקום בארץ זו לאמריקניות שיש עמה מקף " בין אם " . כלל ועיקר אמריקאי איננו - הנושא עמו את המקף אמריקאי " וכי ההשתייכות האתנית נדחתה בלעג כדבר , ין אם לא התכוון לכך וב היא העריכה , אף שאמריקה התרחקה מן האתניות . אמריקאי בעליל - בלתי המסורת " וכל האמריקאים אמורים היו ליצור זיקה בינם ובין , מאוד את הדת בנאום שנשא , כך אמר הנשיא הנבחר דוייט אייזנהאואר " . נוצרית - היהודית היה למבנה השלטוני שלנו כל משמעות אלא אם כן ת לא : " 1952 בסוף שנת את " . ואחת היא לי מה תהיה אמונה זו - הוא יתבסס על אמונה דתית עמוקה משפחה המתפללת " - הדת קידמו ופרסמו ברבים ככלי לחיזוק חיי המשפחה מדינתם של , וכן כדרך לחיזוקה של אמריקה - " גם תישאר יחד , יחד טען ויל הרברג , דתיות מסוג זו " . הודים הקתולים והי , הפרוטסטנטים " היא לא סגדה לבורא ; אלא חילוניות גסה , לא היתה בעיקרה דת , ( Herberg ) דרך החיים " ל , העולם אלא למטרותיה ולערכיה של החברה האמריקאית " . האמריקאית טען כי היהדות הקונסרבטיבית הגדילה את ( Sklare ) מרשל סקלר אשר , הברית - הדור השני של יהודי ארצות אפשרויות הבחירה שעמדו בפני

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר