פתח דבר

עמוד:10

איש על העדה 0 1 במהלך שנים , הברית אירופה ומדינת ישראל - בארצות , בעולמה של היהדות ואנו מודים לרב נתנאל הלפגוט ומברכים אותו על שליקט והוציא לאור , רבות לטובת ציבור שהמתין להם זה , ומים אחרים שלו ד ופרס " מבחר מאיגרות הגרי על שהוסיף מבוא קצר המיועד , וקסמן ' חיים א ' תודתנו גם לפרופ . זמן רב חברתי לפעילותו הציבורית - לקורא הישראלי והמבהיר לו את הרקע ההיסטורי . של הרב אשר יחוו אותה תערובת נדירה של תנופה , אנו מקווים כי הקוראים יגלו שמחשבתו נעשתה , הט ממריץ המצויים בכתבי הרב אינטלקטואלית ול . לחלק רב ערך ובלתי נפרד של מסעם הרוחני דוד שץ וולוולסקי ' יואל ב ראובן ציגלר

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר