תוכן

עמוד:6

איש על העדה 6 היהודית האמריקאית בית הכנסת והקהילה , אורתודוכסיה [ ג ] ך ובחגיגות " על השתתפות בתרגום התנ 12 149 יהודית באמריקה לציון נוכחות שנה 300 על חגיגות ציבוריות לציון יובל 13 155 ודית באמריקה לנוכחות יה 159 על שילוב תפילות לזכר חללי השואה בסדר ליל הפסח 14 162 קיום טקס תפילה שחובר על ידי המזרחי בליל יום העצמאות על 15 164 ( א ) ישיבה מעורבת על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו 16 167 ( ב ) על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו ישיבה מעורבת 17 170 ( ג ) על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו ישיבה מעורבת 18 174 ( ד ) שיבה מעורבת על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו י 19 176 ( ה ) על תפילה בבית כנסת שמתקיימת בו ישיבה מעורבת 20 180 אורתודוכסיות - על האורתודוכסיה והתנועות הלא 21 186 ( א ) על השתתפות במועצת בתי הכנסת של אמריקה 22 188 ( ב ) על השתתפות במועצת בתי הכנסת של אמריקה 23 190 ( ג ) על השתתפות במועצת בתי הכנסת של אמריקה 24 191 על בית כנסת שהוא בעל חברה הפועלת בשבת 25 ומדינת ישראל ציונות דתית [ ד ] 197 על מקומה של מדינת ישראל במחשבה היהודית 26 200 ( א " ) ? מיהו יהודי " על סוגיית 27 203 ( ב " ) ? מיהו יהודי " על סוגיית 28 חיית ההצעה להציג מועמדות לתפקיד על ד 29 205 ( א ) הרב הראשי לישראל 208 ( ב ) על הרבנות הראשית לישראל 30 209 ( ג ) על הרבנות הראשית לישראל 31 218 ( ד ) על הרבנות הראשית לישראל 32 220 ( ה ) על הרבנות הראשית לישראל 33 221 ( ו ) על הרבנות הראשית לישראל 34

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר