איש על העדה: מבחר איגרות, ראיונות והצהרות

עמוד:4

איש על העדה 4 Rabbi Joseph B . Soloveitchik Community, Covenant and Commitment Selected Letters and Communications יק ' הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ איש על העדה ראיונות והצהרות , מבחר איגרות " : מאוצר הרב " מערכת סדרת עורך - דוד שץ עורך עמית - וולוולסקי ' יואל ב מנהל המחקר - ראובן ציגלר נעמה נחושתאי : עיצוב העטיפה ל " באדיבות משפחתו של הרב יצחק אהרן אלברט ז : צילום העטיפה זהבה טפר : עיצוב וטיפוגרפיה ישראליט : לוחות מ " טפר בע : סדר הפקה ו , י בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרונ לשדר או לקלוט , לאחסן במאגר מידע , להקליט , לצלם , להעתיק , אין לשכפל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה . שבספר זה כל חלק שהוא מן החומר - או אחר , מכני , אופטי . מבעל הזכויות בכתב ו בהחלט אלא ברשות מפורשת אסור ב " ארה , ניו יורק , לתורת הרב פאונדיישון 2011 © כל הזכויות בטקסט הספר שמורות All Rights in the Text of this Book Are Reserved By Toras Horav Foundation New York, New York, United States תורת הרב פאונדיישון - Toras Horav Foundation . הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד - משכל : אצל E - mail : info @ ybook . co . il | 61534 אביב - תל , 53494 ד " ת Printed in Israel 2011 נדפס בישראל ISBN| 4 - 262 - 545 - 965 - 978 ב " מסת | 4049 - 362 דאנאקוד

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר