פתח דבר

עמוד:7

רתח דבר 7 בחינה של העלאת דמי ביטוח בריאות, ששיעורם בישראל הוא מהנמוכים ביותר במדינות OECD-ה . העלאתם תבטיח כי יישום התוכניות המוצעות לא יפרוץ את המסגרות הפיסקליות של תקציב המדינה . יש להוביל לשיפור ניכר בחיבור של מערכת הבריאות לשלטון המקומי באמצעות מינוי קציני בריאות, שיהיו עובדי הרשויות המקומיות ויקשרו בין משרד הבריאות ומערכת הבריאות לבין השלטון המקומי . יש לפעול למיצוי פוטנציאל הצמיחה של מערכת הבריאות הישראלית בזירה הדיגיטלית . חשוב להזכיר כי במסגרת ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו לקראת הקמתה ביוני 2021 של הממשלה ה- 36 בישראל, ניתן ביטוי לסוגיות ולנושאים אלה . כעת נדרש לוודא שההסכם הקואליציוני ייושם במלואו במסגרת הכנתו של תקציב המדינה לשנים 2021 - 2022 . חשיבות המוכנות לחיים בנוכחות קורונה הומחשה עם ההתפרצות המחודשת של המגפה ) וריאנט דלתא ( . קו מגן חשוב בהתמודדות מולה הוא העלאת הספיקה של מערכת הבריאות, בפרט לקראת החורף הקרוב והחורפים הבאים . אני סבור שיש בעבודת המחקר שלפנינו, על ההמלצות למדיניות המסכמות אותה, גם בשורה ברמה הבינלאומית . זאת בין היתר על שום היותה מבוססת על הזיקה התקדימית בין תחומים שישראל ידועה כמובילה עולמית בהם — טכנולוגיה, רווחת הציבור ומערכת בריאות ציבורית . מדובר בנדבכים מרכזיים של הביטחון הלאומי . תודתי לעורכי המחקר מר משה בר סימן טוב וגב׳ איריס גינזבורג ולמר פיני כהן, שתרומתו הנדיבה מימנה את מחקרם . אלוף ) מיל׳ ( עמוס ידלין ראש המכון לשעבר

המכון למחקרי בטחון לאומי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר