בריאות וביטחון לאומי הילכו שניהם יחדיו?

עמוד:2

המכון למחקרי ביטחון לאומי משלב בתוכו את מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, הוקם בשנת 2006 . למכון שתי מטרות מוצהרות : הראשונה היא לערוך מחקרים בסיסיים בנושאי הביטחון הלאומי של ישראל, המזרח התיכון והמערכת הבינלאומית, וזאת על פי אמות המידה האקדמיות הגבוהות ביותר, והשנייה — לתרום לדיון הציבורי ולעבודת הממשל בנושאים שנמצאים, או ראוי שיימצאו, בראש סדר היום הביטחוני של ישראל . קהלי המטרה של המכון למחקרי ביטחון לאומי הם דרג מקבלי ההחלטות, מערכת הביטחון, מעצבי דעת קהל בישראל, הקהילה האקדמית העוסקת בתחומי הביטחון בישראל ובעולם והציבור המתעניין באשר הוא . המכון מפרסם מחקרים שלדעתו ראויים לתשומת הלב הציבורית ושומר על מדיניות נוקשה של אי-משוא פנים . הדעות המובעות בפרסומים הן של המחברים בלבד, ואינן משקפות בהכרח את העמדות של המכון, של נאמניו או של האישים ושל הגופים התומכים בו . בריאות וביטחון לאומי היֵלכו שניהם יחדיו ? משה בר סימן טוב ואיריס גינזבורג סייעו בכתיבת העבודה : ד״ר דורית ניצן, עו״ד נתן סמוך נובמבר 2021 המכון למחקרי ביטחון לאומי חיים לבנון 40 ת . ד 39950 רמת-אביב תל-אביב 6997556 info @ inss . org . il http : / / www . inss . org . il / he ISBN : 978 - 965 - 92918 - 7 - 8 כל הזכויות שמורות © נובמבר 2021 עורכת הסדרה : ד"ר ענת קורץ, מנהלת המחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי עורכת לשון : מירה ילין הביאה לדפוס : נעם רן, המכון למחקרי ביטחון לאומי עיצוב גרפי : מיכל סמו קובץ, המשרד לעיצוב גרפי, אוניברסיטת תל אביב תמונת העטיפה : ) 0 . 2 IDF spokesman | ( cc by - nc https : / / flic . kr / p / 2 iFjykz עיצוב העטיפה : יגאל טליאנסקי, המכון למחקרי ביטחון לאומי דפוס : דיגיפריט זהב בע״מ

המכון למחקרי בטחון לאומי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר