תקציר מנהלים

עמוד:7

תקליר מנהלים 7 היערכות מקדימה חקיקה ורגולציה — יש לתת בידי הגורמים האמונים על האכיפה, כלים להתמודד עם אתגר הדיפ-פייק הן בשלב מקדים והן בזמן אמת, תוך התייחסות למורכבות ולרגישות בנוגע לחופש הביטוי . רשויות החוק והמשפט, שאחראיות על תחומי המחשוב והדיגיטל במדינת ישראל, נדרשות גם הן להתארגנות לטיפול בנושא, מתוך הכרה שמדובר באירוע ביומטרי לכל דבר ועניין . חיזוק הקשר ועבודה משותפת עם התקשורת הממוסדת והרשתות החברתיות — יש צורך בגיבוש נוהל עבודה מסודר מול התקשורת הממוסדת וביצירת סטנדרטים לטיפול באירועים רלוונטיים . חינוך הציבור — יש לסייע בהעלאת המודעות של הציבור לאתגר הדיפ-פייק ולפשטות ולזמינות של יצירתו, על מנת לעורר ביקורתיות כלפי תוכן שהציבור נחשף אליו בערוצים הלא-ממוסדים . יש צורך להגביר את המודעות בקרב אנשי מקצוע — עיתונאים, מנהלי קהילות ברשתות החברתיות ומשפיענים אחרים — ולחשוף אותם לכלים טכנולוגיים המסייעים בזיהוי של דיפ-פייק . לצורך חינוך הציבור אפשר להיעזר בקמפיינים ממומנים על ידי הממשלה, כפי שנעשה בכל הקשור למגפת הקורונה למשל, או להיעזר בתוכניות טלוויזיה העוסקות בטכנולוגיה לשם הצגת העניין לציבור . עם זאת, הצלחה יתרה של קמפיינים כאלה עשויה להוביל לעודף חשדנות ולערעור אמון הציבור גם בתוכן שמקורו במוסדות המדינתיים, ולפיכך יש לפעול בצורה מבוקרת ומנוהלת ובסייגים המתאימים . במסגרת הסימולציה עלתה הסתייגות מסוימת מהייחודיות של הדיפ-פייק עצמו ביחס לצ׳יפ-פייק — זיופים המושגים באמצעים פשוטים יותר שהיו מוכרים ונפוצים כבר בעבר . זאת בין היתר משום שעדיין לא הודגם מצב של מתקפת דיפ-פייק משמעותית . עיקר המבוכה נבע מן ההתמודדות עם תפוצה כמעט בלתי ניתנת לעצירה של תוכן נוכח הקושי של הרשויות להגביל את התפוצה ברשתות החברתיות, את האפליקציות להעברת מסרים מיידיים ואת עוצמתן של קבוצות וקהילות דיגיטליות, כמו גם את היכולת להשפיע באמצעות פרופילים מזויפים ובוֹטים לסוגיהם . יוזכר כי בעבר עלה ספק לגבי האיום הגלום באיומים טכנולוגיים אחרים דוגמת רחפנים, שכיום זוכים לתשומת לב נרחבת המובילה בין היתר לפיתוח מערכות נגד ודוקטרינות להתמודדות, אולם באיחור של כשבע עד עשר שנים ביחס להצגה הראשונית של האיום . אף שאיום הדיפ-פייק עדיין לא הומחש בתוצאה קטסטרופלית בתחום הביטחון הלאומי, נוכח הפוטנציאל ההרסני שבטכנולוגיה זו והפיכתה לזולה וזמינה, נדרשים בכל מדינה מחקר של הנושא ויצירת כלים להתמודדות מונעת ומאוחרת עימו . מסקנה זו תקפה שבעתיים עבור דמוקרטיה ליברלית דוגמת ישראל, שמתקיימת בה תקשורת חופשית מחד גיסא, אך מאידך גיסא היא נדרשת להיערכות ולהתמודדות יום-יומית עם איומים ביטחוניים שהדיפ-פייק עשוי בקלות להיות אחד המרכזיים שבהם .

המכון למחקרי בטחון לאומי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר