הקדמה

עמוד:13

ביחד וביריבות 13 "אין כאן שאלה אם לנהוג בפוליטיקה או לא . פוליטיקה מגורלנו היא ומפלגות מגורלנו הן . אין לשאול : 'פוליטיקה או אי-פוליטיקה ? ' אלא : 'מה גבולה הנכון של הפוליטיקה בעולמנו ומה מידתה הנכונה ? '" מכל שאלות התקופה מתמקד ספר זה ב "שלוש השאלות הגדולות" של ראשית המדינה : דמות הצבא ומבנהו ; תפקידי ההתיישבות ; עלייה וקליטה . שאלות אלה דרשו את עיקר כוחה של המדינה ושל הגופים המגשימים — והקיבוץ בראשם, ובהן נתגלה כוחה הריבוני של המדינה . כוח זה של המדינה אפשר לה להגדיל את "נפח" ההגשמה : את מספר העולים ואת היקף אמצעי הקליטה השונים ; יישוב יותר אזרחים על יותר אדמות ; בניית צבא גדול יותר המגייס אוכלוסייה רבה ומגוונת . מנגד, הקיבוץ המאוחד עמד על התרת המתח בכל שאלה בין המציאות הנוכחת של ראשית המדינה, לבין התקווה המבוקשת, האוטופית משהו : בין השאיפה הציונית לרכז את כל העם בארץ-ישראל, לבין מצוקות קליטתו במדינה ; בין הרצון ליצור ארץ ואדם חדשים, לבין קשיי ההתיישבות דלת האמצעים ; בין הניסיון לעצב "צבא אחר", לבין המבנה המאולץ של הצבא דל התקציב והאמצעים . הקיבוץ המאוחד לא ויתר, ולצד מעשי ההגשמה הריאליים בהווה, גם שאף אל מעבר לקיים בו . בשלוש השאלות היה טמון מתח קבוע בין שאיפה אוטופית לבין מציאות מכבידה, איתה היה הכרח להתמודד . בשלוש-השאלות הציעו שתי הדרכים פתרונות שונים . אף שסדר הדברים הציוני הנכון היה קליטת העולה אל יישובו ואף גיוסו להגנת הארץ, סדר הפרקים בספר מבטא מציאות היסטורית שנכפתה על התנועה . במציאות זו ביקשה התנועה לקלוט רבים ככל האפשר אך נקלעה למצב ביטחוני שבו הייתה חייבת להגן על ההתיישבות . אילוץ זה הביא אותה לעסוק רבות במרכיב הביטחוני-צבאי כבר מימיה הראשונים . מכאן בא הכורח הקבוע למדי של סדר ציוני הפוך שבו עסק הקיבוץ המאוחד : ביטחון — התיישבות — עלייה . סדר זה, הוא הסדר המחקרי שבספר . פרק הזמן שבו עוסק הספר הוא תקופת היותו של הקיבוץ המאוחד באופוזיציה . הוא מתחיל בהקמת מפ"ם ( ינואר 1948 ) , ומסתיים בהצטרפות הקיבוץ המאוחד- אחה"ע לקואליציה הממשלתית בראשות בן-גוריון ( נובמבר 1955 ) בכנסת השלישית . בפרק-זמן זה הודר הקיבוץ המאוחד ממעשי ההגשמה שנקטה בהם המדינה ; התנועה נקלעה למחלוקת פנימית והתפלגה ; והתברר כי מהלך האיחוד הפוליטי-מפלגתי בהקמת מפ"ם היה שגוי . למרות האמור לעיל הספר אינו עוסק בשאלות המפלגתיות של הקיבוץ

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר