ביחד וביריבות: הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1955-1948 בין "ריאליזם אוטופי" ל"ריאליזם ממלכתי"

עמוד:4

) Yaakov Shamir ( Yezo Partnership and Rivalry Hakibbutz Hameuchad and The State of Israel 1948 - 1955 Between Utopian Realism and Statehood Realism עורך הלשון : יעקב סתר © כל הזכויות שמורות ליד טבנקין, יד יערי, והקתדרה ללימודי קק"ל ומפעליה, אוניברסיטת בר אילן . ישראל, 2013 תשע"ד מסת"ב : 0 - 114 - 282 - 965 - 978 הספר יצא בסיוע : משרד התרבות והספורט — מינהל התרבות מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות קרן 'יגורים' ע"ש ברל רפטור קיבוץ מלכיה עימוד : סטודיו ע . נ . ע . בע"מ עיצוב עטיפה : "עיניים גדולות" עיצוב הלוגו : יובל קרתא התמונות בספר באדיבות : ארכיון יד טבנקין דפוס : גרפית, ירושלים

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר