ביחד וביריבות: הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1955-1948 בין "ריאליזם אוטופי" ל"ריאליזם ממלכתי"

עמוד:3

יעקב שמיר ( יֶזוֹ ) ביחד וביריבות הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1948 - 1955 : בין "ריאליזם אוטופי" ל"ריאליזם ממלכתי" יד טבנקין, מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה, אוניברסיטת בר אילן יד יערי, מרכז תיעוד וחקר של השומר הצעיר

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר