מבוא

עמוד:14

איילת ברגור 14 וריאציה מקומית וייחודית לז'אנר, אשר אינה קיימת בשום מקום אחר בעולם . הפרק השני מציג את הגישות התיאורטיות שעליהן נשען המחקר . בפרק זה מתוארים הקודים המקומיים, שעל פיהם תיבחנה הפרקטיקות החזותיות והמילוליות המבנות את השיח על אודות המקום — ישראל — בסדרות הדרמה היומיות בהמשכים . הפרק השלישי כולל ניתוח איכותי ו / או כמותי של כל אחת מהסדרות הנדונות על פי חמשת הקודים המבנים את הייצוג המקומי בסדרות ( הקוד הסדרתי, קוד החלל, קוד הזמן, הקוד הדמוגרפי, קוד השפה ) . כל אחת מהסדרות נבדקה על פי רמת הייצוג המקומי כפי שהיא עולה מבדיקת הפרמטרים השונים שהוגדרו לכל אחד מהקודים . בפרק הרביעי מובאות המסקנות באשר לשאלה המרכזית שבה הספר עוסק : מה ישראלי באופרות הסבון ובטלנובלות המופקות בישראל ? לספר נלווה קובץ נספחים שבו ניתן למצוא את תקצירי הסדרות ואת סרגל הזמן המפרט את לוח הזמנים של הפקתן של סדרות הדרמה הישראליות היומיות בהמשכים בתקופה הנדונה .

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר