מבוא

עמוד:11

11 אופרת הסבון הישראלית בנוסף לחשיבות הממצאים הטקסטואליים בנוגע לייצוגי המקום ( ישראל ) בסדרות הללו, עשויות מסקנותיו של המחקר להעשיר את הדיון על הפקות המקור בארץ ועל תקצובן . מהי הפקת מקור הזכאית לתקציבים ולתמיכה ממשלתית ? האם "הפקת מקור" משמעותה הפקה מקומית, דוברת עברית ובהשתתפות שחקנים ישראלים בלבד ? או שמא מדובר בהפקה אשר מלבד הפרמטרים האלה נדרשת בסממנים ייחודיים, שהם חלק מהשיח התרבותי, הגיאוגרפי, הכלכלי והפוליטי, המאפיינים את המקום שבו הופקה הסדרה ? מחקרים קודמים בנושא 3 מחקר זה מבוסס על ההנחה שהטלוויזיה ושידוריה הם סוכני תרבות . על כן התיאוריות שעליהן אתבסס כאן תתקשרנה באופן ישיר או עקיף ללימודי תרבות ( Cultural Studies ) כמו תיאוריות קולנוע וטלוויזיה ביקורתיות ותיאוריות הדנות בריאליזם בז'אנר סדרות הדרמה היומיות בהמשכים . לפי סייטר ( Seiter ) , תיאוריות טלוויזיה ביקורתיות צמחו מתוך המסורת הסטרוקטורלית והסמיוטית שהתוו 4 תיאוריטיקנים כגון בארת, מץ, אנדרו וטרנר : באמצעות הפנייה ליכולות הסמליות והתקשורתיות של בני האדם ככלל, הסמיוטיקה והסטרוקטורליזם מסייעים לנו להבחין בקשרים בין שדות מחקר שונים המשויכים בדרך כלל לתחומים אקדמיים שונים . על כן הם מתאימים במיוחד לחקר 5 הטלוויזיה . בבואי לבדוק אם קיימים מאפיינים מקומיים באופרות הסבון ובטלנובלות הישראליות ומהם מאפיינים אלה, אתבסס אפוא על מתודולוגיות המקובלות בסטרוקטורליזם, בסמיולוגיה ובאנתרופולוגיה ואיעזר במחקרים הדנים בריאליזם בז'אנר אופרות 6 הסבון הבריטיות ובטלנובלות הלטינו – אמריקאיות .

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר