אופרת הסבון הישראלית: מרמת אביב ג’ עד לאלופה

עמוד:4

2006 - 1996 The Isreali Soap Opera Ayelet Bargur Fetish An Israeli Series for Cultural Studies Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language Editor : Tamar Peleg - Benyamini Cover Design : Neta Shoshani Graphic Design : Ilana Lasri All rights reserved by RESLING Publishing Ltd . , 2011 © Resling, Itamar Ben - Avi 1, Tel - Aviv 64736 Printed in Israel, 2011 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : נטע שושני סדר דפוס : אילנה לאסרי עריכת לשון : תמר פלג - בנימיני www . resling . co . il רסלינג, איתמר בן – אבי ,1 תל אביב 64736 טל : 6956704 - 03 פקס : 6956761 - 03 נדפס בדפוס חדקל בע"מ, תל אביב © כל הזכויות בעברית שמורות להוצאת רסלינג בע"מ נדפס בישראל, 2011

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר