פתח דבר

עמוד:13

פתח דבר 13 ולברך את שמך מלכנו על . . . ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ו ע מ נ ו . האפשרות לשבת במרחבי ארץ ישראל המתחדשת, להתהלך מחדש בין עתיקות בתי המדרש ובתי הכנסת שבהם נוצרו מרבית מדרשי האגדה על קרקע מציאות השעבוד והחולי, ולהבחין, חרף שרשרת הדורות והמצע הרעיוני המשותף, בתמורה הגדולה שזכינו לה בשיבה המחודשת לארץ התנ״ך בשלטון יהודי, מבהירה היטב את מהות ההבחנה שיצר האמורא שמואל בראשית תקופת התלמוד : ״אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד״ . אני מודה לבורא עולם, שזיכה את הדורות האחרונים להגשים את חלום ״בשוב ה׳ את שיבת ציון״ על ידי ראשיה, שריה ויועציה, ולחקור ולהעמיק בתורת ארץ ישראל ( ובבל ) ביושבנו מחדש על אדמתה . * לכתיבתו של הספר היו שותפים אנשים רבים, מהם במישרין ומהם בעקיפין, שסייעו לי ביצירת חממת המחקר הפיסית, המטאפיסית והרוחנית, שאפשרה לי להקדיש זמן ללימוד ולכתיבה . אני מביעה את רחשי תודתי לכל אחד מהם . בכתיבת הספר נהניתי מתמיכתו הנדיבה של האיגוד העולמי למדעי היהדות, ומתמיכתו של המרכז לחקר האישה ביהדות ע״ש פניה גוטספלד הלר ( The Fanya Gottesfeld Heller Center for the Study of Women in Judaism ) , ואני מודה מקרב לב לחברי ועדת מענקי הפרסום . לראשי מכללת הרצוג הרב פרופ׳ יהודה ברנדס וד״ר עזרא קהלני, למנכ״לים ולד״ר עמוס גאולה העומד בראש רשות המחקר, אני מודה בראש ובראשונה על הסיוע הכלכלי בהוצאת הספר . הכרת טובה אני חבה למכללה, מקום שהוא לי בית שני, על שילוב נדיר של אקדמיה משובחת עם אנושיות, סיוע הדדי וקהילה לומדת . לפרופ׳ חננאל מאק שליווה אותי בצעדי הראשונים במחקר, סייע לי בהכרת נבכי האקדמיה, ועיצב במידה רבה את כיווני המחקר שלי המשלבים מקרא ומדרש . תודה לתלמידותיי ולתלמידיי במכללה ומחוצה לה על לימוד משותף ומענג . חובה נעימה לי להודות למנהל הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן ד״ר אלכס טל, ולד״ר מאיר מוניץ על האכסניה המכובדת שהציעו לספרי, לעורך הלשון משה שפרבר על עצותיו החכמות המשוקעות ברבים מעמודי הספר, לאב״י ונגרובר שהתקין את מפתחות הספר, לזהבה ולדמן על עיצוב הכריכה, ולשולמית ירושלמי שעיצבה ועימדה את הספר בדייקנות רבה . הוקרה גדולה להוריי הנפלאים שהקנו לי מיומנויות של משמעת עצמית גבוהה על פי מודל מופתי שהעמידו לפניי, ולבני משפחתי האהובים, ליואב אישי וחבר נעוריי, לילדיי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר