תוכן העניינים

עמוד:9

פרק ארבעה עשר : קדושת הנישואין ועידוד הילודה בדרשות חז ״ ל על מרים הנביאה 477 א . התפתחות דגם הלוחמת המשפחתית בדמותה של מרים 479 ב . תמורות היסטוריות, חברתיות ודתיות וזיקתן לעיצוב הדגם המשפחתי בדמותה של מרים 496 סיכום 501 רשימת ראשי תיבות 503 רשימה ביבליוגרפית 506 מפתח מקורות 561

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר