תוכן העניינים

עמוד:8

פרק עשירי : ״ מפני שלא היה בו שום דופי ״ – על פִּשרהּ של מגמת הסנגוריה בדרשות חז ״ ל העוסקות במלכות שאול 337 א . מעשי שאול במקרא ופרשנותם בדרשות חז״ל 339 ב . פשרה של הסנגוריה : שאול כדגם לחלופה שלטונית 356 סיכום 366 פרק אחד עשר : משיחיות ואנטי משיחיות במסורות על חזקיהו משלהי תקופת הבית השני, ומתקופות המשנה והתלמוד 368 א . הערות מתודולוגיות 370 ב . אופיה ועוצמתה של השאיפה המשיחית משיבת ציון ועד לתקופת התלמוד 370 ג . חזקיהו כפרדיגמה למשיח 375 ד . היבטים משיחיים גלויים וסמויים בעיצוב דמותו של חזקיהו 377 סיכום 396 סיכום החלק השלישי 398 חלק רביעי : נשות המקרא בספרות חז״ל מבוא לחלק הרביעי 403 פרק שנים עשר : משמעותה של הטיפולוגיה הישירה והעקיפה בדרשות חז ״ ל על נשות המקרא 406 א . דרשות בעלות אופי טיפולוגי ישיר 406 ב . דרשות בעלות אופי טיפולוגי עקיף 417 ג . הסתייגות מפורשת מהנהגה נשית כמסקנה מפעילותן של נשות המקרא 425 ד . בין מדרש למציאות 431 פרק שלושה עשר : ניצנים של מאבק נשי 436 א . מסרים גלויים וסמויים במסורות הדורשות בתפילת חנה 437 ב . בת יפתח – קרבן של אטימות הממסד 451 ג . בנות צלפחד ומיכל בת שאול – גבולות הלמדנות הנשית 464 סיכום 475

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר