דיוקן של פרשן – ר׳ אברהם אבן עזרא

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע : המכללה האקדמית הרצוג האיגוד העולמי למדעי היהדות המרכז לחקר האישה ביהדות ע״ש פניה גוטספלד הלר קרן ׳בית שלום׳, קיוטו, יפן עריכה לשונית : משה שפרבר עיצוב כריכה : סטודיו ולדמן על הכריכה : קטע מציורי הקיר בבית הכנסת בדורא אירופוס, סוריה מימין : פרעה והמיילדות העבריות . משמאל : בת פרעה מוצאת את משה ביאור © מוזאון העם היהודי בבית התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע״ש אוסטר תצוגת קבע מסת״ב 2 - 600 - 226 - 965 - ISBN978 © 2021 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן, רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מגנטי או מכני ( לרבות צילום, מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו״ל עיצוב ועימוד : שולמית ירושלמי, ירושלים נדפס בישראל, תשפ"א

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר