בריאות מותאמת אישית

עמוד:2

ד״ר ליאת אדרי 2 Personalized Health Dr Liat Edry Ph . D עריכה : הגר ינאי עריכה לשונית : יונת הורן עיצוב העטיפה : סמדר מוניס עיצוב הינשוף : רבקה סביניר איורים בתוך הספר : צבי פלדמן עימוד : רחל שמיר הפקה : אורלי לוי www . orion – books . co . il 5030822 - 03 ת " ד 5330 חולון 58151 © כל הזכויות שמורות אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, להפיץ או לאחסן ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה שהיא ( מכנית, אופטית, אלקטרונית או אחרת ) . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מן ההוצאה . מטרת הספר היא לספק מידע בלבד . אין להשתמש במידע זה כתחליף לייעוץ רפואי . יישום העצות שבספר זה הוא באחריות הקורא בלבד . מי שנוטל תרופות מרשם חייב להיוועץ ברופאו לפני כל שינוי . מחברת הספר והוצאת הספרים אוריון לא יישאו בכל אחריות משפטית או אחרת לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, שייגרמו לכאורה, לכל אדם או גוף בעקבות שימוש במידע שבספר זה . אם נפלו בספר טעויות, הושמטו פרטים או סולפו נתונים, הרי הדבר נעשה בתום לב . נדפס בישראל, ספטמבר 2017

אוריון הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר