דלתיים סגורות לרווחה

עמוד:4

Esther Hertzog State Violence toward Mothers and Children עימוד : סטודיו פרדס הוצאה לאור עיצוב הכריכה : רוני בן-ציוני צילום על הכריכה : Rudy Van Der Veen הספר יצא בתמיכת המכללה האקדמית צפת אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : 4 - 911 - 61838 - 1 - 978 : ISBN © כל הזכויות שמורות פרדס הוצאה לאור, ת"ד ,33709 חיפה 3133602 e - mail : contact @ pardes . co . il תשפ" ב 2021 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר