אני עפרך: ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1967-1948

עמוד:4

לזכר האהובות סבתי הבונדאית, שרה-כאַשקע נובודבורסקי ז"ל ( נובי-דבור 1907 — רמת אליהו 1995 ) ואמי הציונית, אסתר דרוקר נובודבורסקי ז"ל ( בואנוס איירס 1947 — רמת אליהו 2012 ) ספר זה ראה אור בסיוע בית שלום עליכם, בסיוע הקונגרס העולמי למדעי היהדות ובסיועם של רפי וייכרט וחיים גולדגרבר עריכת לשון : ישראל רונן עורכת-מרכזת : ליאת אושרי עיצוב ועימוד : חוה זלצמן הדפסה וכריכה : גאלה קדם דפוס בע"מ עיצוב עטיפה : יוסי ג'יברי כל הזכויות שמורות © ירושלים תשפ"א ( 2021 ) אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, ללא אישור מבית ההוצאה מסת"ב 5 - 434 - 217 - 965 - 978 Printed in Israel

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר